Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

( Cập nhật lúc: 24/06/2022  )

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 21/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân thường gặp khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và công chức, viên chức tham mưu giải quyết TTHC.

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Phiếu đăng ký tham gia đối thoại để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đối thoại trực tiếp gửi nội dung tham gia đối thoại (theo mẫu gửi kèm) đến Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi bản mềm đăng ký tham gia qua hòm thư điện tử sonnptnt@backan.gov.vn (điện thoại liên hệ: 02093.870.783).

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022./.

Chi tiết tại đây: VB 1287 SNN.pdf

Admin