Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

( Cập nhật lúc: 27/12/2022  )

Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành nông nghiệp  được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm tại đơn vị; các TTHC được thực hiện đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân và tổ chức; Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC. Sở Nông nghệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 89/KH-SNN ngày 26/12/2022 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH 89 SNN BK.pdf

 

Admin