Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

( Cập nhật lúc: 21/06/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2022 như sau:

Tải về tại đây: KH 55 SNN.pdf

Admin