Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổng kết công tác cải CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030

( Cập nhật lúc: 06/03/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD 344 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin
Sign In