Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế văn hóa công sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/04/2022  )

Bảo đảm tính trang nghiêm, lịch sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban, đơn vị trực thuộc Sở; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm bảo đảm sự liêm chính, có phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, chuyên nghiệp, tận tụy, đúng vai trò, tròn trách nhiệm với công việc; có tinh thần, ý thức luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tạo môi trường văn hóa, văn minh, hiện đại công sở; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với các quan hệ công tác nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm, uy tín của cơ quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 12/4/2022 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

Tải về tại đây: QUY CHE VAN HOA CONG SO SNN BK.pdf

 

 

Admin