Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp thực hiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

( Cập nhật lúc: 15/07/2022  )

Nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng điều hành của lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan trực tiếp đến CPI, Với mục tiêu quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng PCI của ngành để được xếp vào nhóm đơn vị có chất lượng điều hành kinh tế tốt trong toàn tỉnh; tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của người dân (ảnh nguồn Báo Bắc Kạn điện tử)

Ngày 14/7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNN về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, gồm những nhiện vụ cụ thể, trong đó các chỉ số cần tập trung khắc phục cải thiện như chi phí gia nhập thị trường; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý. Ngoài ra còn các chỉ số tiếp tục duy trì và nâng cao về lĩnh vực đất đai; chi phí về thời gian; chi phí không chính thức; tính năng động; cạnh tranh bình đẳng; tính minh bạch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX…

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX; thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương; góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện./.

Hồng Chiêm