Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT đa dạng giải pháp giải quyết TTHC

( Cập nhật lúc: 12/04/2023  )

Năm 2022, ở bảng xếp hạng chỉ số CCHC các đơn vị cấp sở, ngành, Sở NN&PTNT xếp vị trí thứ 10, tăng 02 bậc so với năm 2021, trong đó, chỉ số thành phần cải cách TTHC đạt 18/18 điểm.

 

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có nhiều giải pháp thực hiện các giải pháp giải quyết TTHC. Cụ thể sở đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức họp rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao điểm, xếp hạng chỉ số thành phần cải cách TTHC nói riêng và chỉ số CCHC nói chung. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị có nhiệm vụ giải quyết TTHC nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách TTHC, CCHC.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sở cũng niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với nhiều hình thức như đóng thành quyển niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; treo trên bảng tại trụ sở đơn vị; công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Ngoài ra, sở đã rà soát, đánh giá quá trình cắt giảm thời hạn giải quyết đối với những TTHC đủ điều kiện. Kết quả năm 2022, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 06 TTHC với tổng chi phí tiết kiệm là 4.613.280 đồng/năm.

Tính hết quý I năm 2023, đã tiếp nhận giải quyết 53 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 41; hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 5; hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 7. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 39 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn: 33 hồ sơ giải quyết đúng hạn: 6; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thời gian tới, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC; thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và các văn bản hướng dẫn tới công chức, viên chức trong ngành, đồng thời tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng rà soát TTHC, triển khai hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC./.

Hồng Chiêm