Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

( Cập nhật lúc: 27/10/2022  )

Thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 25/10/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 69/TB-SNN về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp 40 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 54 dịch vụ công trực tuyến một phần và 05 dịch vụ công chỉ tiếp nhận trực tuyến. Tại Thông báo đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến (nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn), thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần ban hành kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để lựa chọn những dịch vụ công đủ điều kiện (cho phép) nộp hồ sơ trực tuyến. Qua rà soát, đơn vị đã lựa chọn 52/65 DVC đủ điều kiện (cho phép) nộp hồ sơ trực tuyến (cấp tỉnh: 44 DVC, cấp huyện: 05 DVC, cấp xã: 03 DVC)./.

Tải về tại đây: TB 69 SNN 2022.pdf

Dương Thị Thêm