Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thay đổi mức thu một số khoản phí, lệ phí các thủ tục hành chính

( Cập nhật lúc: 02/08/2023  )

Ngày 31/7/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 63/TB-SNN Quy định mức thu, nộp phí theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể như sau: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 phí của 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Chăn nuôi, lĩnh vực Thủy lợi thực hiện theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Chi tiết tại đây: Thông báo số 63 quy định mức thu phí theo TT số 44.pdf

Admin