Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

( Cập nhật lúc: 06/07/2022  )

Sáng ngày 06/7, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. Tham dự có đồng chí Hà Sỹ Huân -Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo, công chức chuyển đổi số tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm VNPT.

  Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Mục tiêu đến năm 2025, việc phát triển Chính phủ số trong nông nghiệp đó là cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản; xây dựng bản đồ số nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai phục vụ nông dân năng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số.

Tầm nhìn chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 được xác định nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ “Sản xuất nông nghiệp” sang “Kinh tế nông nghiệp”; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Tại hội nghị doanh nghiệp viễn thông đã giới thiệu sản phẩm hệ sinh thái chuyển đổi số ngành nông nghiệp, các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT, gồm 09 cơ sở dữ liệu như Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Kiểm lâm; Thủy sản; Thủy lợi; Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản; Phát triển nông thôn; Quản trị và tích hợp; Trung tâm khuyến nông và giống cây trồng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một số mô hình tiên phong áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao để từng bước thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tại Bắc Kạn vẫn còn mới, chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn nên giai đoạn ban đầu triển khai gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2022-2025, ngành Nông nghiệp Bắc Kạn đặt ra những yêu cầu về thực hiện chuyển đổi số như: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và PTNT (số hóa, tạo lập dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thiên tai, dịch bệnh, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành, lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp).

Xây dựng một số mô hình nông nghiệp thông minh (trồng trọt, chăn nuôi) ứng dụng công nghệ số. Phát triển chuỗi quản lý nông sản từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ. Ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ truy suất nguồn gốc nông sản đối với các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ứng dụng công nghệ số đưa hộ sản xuất nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số ngành nông nghiệp của tỉnh./.

Hồng Chiêm