Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

( Cập nhật lúc: 30/09/2022  )

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, cụ thể tại đường link: https://dx.gov.vn 

Mã QR để tải bộ nhận diện:


Admin