Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị lần thứ XV

( Cập nhật lúc: 01/09/2021  )

Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ XV. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021; quán triệt, triển khai các chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn như: Chỉ thị số 06-CT/TU, Chỉ thị số 08-CT/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU, Chỉ thị số 10-CT/TU, Chỉ thị số 11-CT/TU, Chỉ thị số 12-CT/TU; thông qua phương án điều động, bố trí công chức, viên chức theo Đề án số 1668/ĐA-SNN ngày 05/8/2021 về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn…

Trong tháng 8, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác chỉ đạo giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; hoạt động của các đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, sâu sát cơ sở…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả quan trọng: Diện tích cấy lúa đạt 99% KH; cây ngô đạt 102% kế hoạch; Các cây trồng khác: Khoai lang đạt 157% KH, rau các loại đạt 207% KH, đậu tương đạt 102% KH, lạc đạt 91% KH; Đàn vật nuôi: Đàn gia súc 60.558/68.615 con đạt 88% KH, đàn gia cầm 2.245.866/1.769.800 con đạt 127% KH; đàn dê 18.788/19.700 con đạt 95% KH; đàn lợn 156.887/149.500 con đạt 105% KH; Diện tích đăng ký trồng cây phân tán và đăng ký trồng lại rừng sau khai thác là 4.714/3.570 ha đạt 132% kế hoạch, diện tích rừng đã trồng 4.714/3.570 ha đạt 132% kế hoạch.....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường các biện pháp không chế, ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi; lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực chăn nuôi, thú y đạt hiệu quả; tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền cho người dân, thay đổi phương thức chăn nuôi phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh; tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông, xây dựng phương án sản xuất nông lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035; tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, rà soát thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải ngân các dự án đầu tư công theo tiến độ cam kết, đảm bảo trình tự theo quy định; tiếp tục chỉ đạo rà soát các đơn vị về đích nông thôn mới năm 2021, tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, báo cáo UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời./.

Nông Nguyệt