Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Trồng trọt và BVTV những kết quả bước đầu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”

( Cập nhật lúc: 24/08/2020  )

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Chi bộ Trồng trọt và BVTV đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận theo hướng chủ động, thiết thực gắn phong trào “Dân vận khéo” với tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 Ông Hoàng Văn Miền, thôn Tiền Phong, xã Địa Linh thu hoạch chuối tây

 

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay, những năm qua Chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV đã chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn mô hình để tổ chức thực hiện, cụ thể năm 2018 mô hình: “Tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp”; năm 2019 mô hình: “Tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể”; năm 2020 mô hình “Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại 2 xã Quang Thuận và Dương Phong, huyện Bạch Thông”.

Thông qua việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020 Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với UBND xã Bành Trạch, xã Địa Linh tổ chức 23 lớp chuyển giao kỹ thuật về trồng ngô, bí xanh thơm, chuối tây, phòng trừ, dịch hại trên cây lúa, ngô, hồng không hạt, mận sớm, cam, quýt và kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn cho 645 lượt người tham gia.

Ngoài ra, Chi cục phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời Xây dựng “Mô hình cải tạo nâng cao năng suất, chất lượng cây chuối tây tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” nhằm hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối tây để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo mô hình điểm để tuyên truyền, nhân rộng cho người dân trên địa bàn thực hiện.

Bên cạnh đó, Chi cục xây dựng 26 bể chứa vỏ thuốc BVTV sau sử dụng tại xã Quang Thuận và xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, trong đó xã Dương Phong 12 bể; xã Quang Thuận 14 bể, hiện đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho 2 xã đưa vào sử dụng. Phối hợp với tập đoàn Lộc Trời xây dựng 01 mô hình nâng cao năng suất và giá trị kinh tế cây chuối tây, với tổng diện tích 1.200m2 (100 khóm). Hiện cây chuối sinh trưởng, phát triển tốt và đã cho thu hoạch.

Có thể khẳng định việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của cán bộ, đảng viên Chi bộ Trồng trọt và BTVT, huy động được các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc. Kết quả của mô hình giúp người dân nắm được những kiến thức chung về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng và ảnh hưởng của thuốc BVTV đến con người, môi trường và cây trồng, từ đó giúp người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới tại phương./.


Hồng Chiêm