Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT phát động phong trào giúp đỡ xã Địa Linh xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 03/09/2020  )

Theo sự phân công của Tỉnh ủy Bắc Kạn, năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT được giao tiếp tục giúp đỡ xã Địa Linh, huyện Ba Bể xây dựng nông thôn mới.

Ngày 26/8/2020,Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 277/CĐCS gửi các công đoàn cơ sở thành viên về việc phát động ủng hộ kinh phí giúp đỡ xã Địa Linh, huyện Ba Bể xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên tại các tổ công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng phong trào, đến nay các đoàn viên đã tham gia ủng hộ với số tiền 5.700.000 đồng.

 Mô hình bí xanh thơm tại thôn Nà Đúc, xã Địa Linh mang lại thu nhập cao cho người nông dân

Từ nay đến hết năm 2020, công đoàn cơ sở thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ kinh phí giúp đỡ xã Địa Linh xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các Công đoàn cơ sở thành viên sẽ phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động như tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT; hỗ trợ xây dựng bể chứa thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng; hướng dẫn phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; nâng cao hiệu quả hoạt động của THT, HTX nông nghiệp, gắn với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…, góp phần nâng cao đời sống của người dân./.


Hồng Chiêm