Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )

Chiều 22/7/2020, Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Ban nữ công Công đoàn cơ sở, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các CĐCS thành viên và 19 điển hình tiên tiến.

 Đồng chí Hà Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen cho các cá nhân

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015-2020, Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng, chống các tệ nạn xã hội”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và PTNT gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” được tổ chức rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính sáng tạo, lan tỏa trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Có trên 1.386 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 75 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; 288 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 13 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 12 lượt tập thể và 23 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen; 30 lượt tập thể và 88 lượt cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Có 75 lượt tập thể đạt Công đoàn vững mạnh, xuất sắc; 1192 lượt cá nhân đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 540 lượt nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

 Đồng chí Nông Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen cho các cá nhân

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2020-2025, Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ; triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động (NLĐ) khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và  Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng thực hiện tốt công tác tài chính, hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn, công tác nữ công...

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở quyết định biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2020./.

Nông Nguyệt