Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT kết nạp được 30 đảng viên mới

( Cập nhật lúc: 19/05/2021  )

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể xay dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, chú trọng chất lượng, từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về công tác phát triển Đảng, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp đảm bảo kịp thời, chính xác. Do đó, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Kết quả giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ đã cử 28 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp được 30 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó 12 đồng chí nữ. Sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 35 đảng viên dự bị. Trong số các đảng viên mới được kết nạp có 02 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 26 đồng chí có trình độ đại học, 01 đồng chí có trình độ trung cấp, 01 đồng chí trình độ sơ cấp; độ tuổi trung bình là 32 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 27 tuổi, cao nhất là 40 tuổi.

  Đồng chí Ma Đức Khiêm - Bí thư Chi bộ Kế hoạch Tài chính trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Hà Đức Mạnh

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT ngày càng vững mạnh./.

Hồng Chiêm