Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

Tải về tại đây: KH THUC HIEN CHI THI 05.pdf

Admin