Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

Tải về tại đây: KE HOACH HOC TAP.pdf

 

Admin