Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động năm 2020

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-LĐLĐ, ngày 29/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020 với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” trên mạng xã hội Facebook. Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Công đoàn cơ sở thành viên triển khai cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động như sau:

Tải về tại đây:

- Văn bản chỉ đạo triển khai: CUOC THI ANH DEP.pdf

- Hướng dẫn: HUONG DAN THI ANH DEP.pdf

Admin