Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

( Cập nhật lúc: 28/07/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: CHI THI 05 TANG CUONG PHONG CHONG COVID19.pdf

Admin