Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước gây hậu quả nghiêm trọng, để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa người mắc và tử vong do dịch bệnh và thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công văn số 479/SYT-NVY ngày 26/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công văn số 388/UBND-VXNV ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin và trả lời các ý kiến liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 175/TB-SYT ngày 02/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp số điện thoại phục vụ phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 1416-CV/BTGTU ngày 02/02/2020 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 31/01/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xem tiếp

12
Sign In