Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 2196/BCĐ-SYT ngày 26/7/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, cụ thể như sau:
Tải về tại đây: KHOANH VUNG CACH LY COVID 19.pdf
Admin