Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 4214/UBND-TH ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: TANG CUONG PHONG CHONG COVID.pdf

Admin