Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )

Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Tải về tại đây: 

Admin