Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021

( Cập nhật lúc: 08/05/2019  )

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phối hợp ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 740/KH-SNN ngày 07/5/2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KE HOACH DAM BAO ATGT 2019 - 2021.pdf

Admin