Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

Tải về tại đây:  

Admin