Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển sản xuất cây mơ trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2020

( Cập nhật lúc: 03/10/2018  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1710/KH-SNN ngày 03/10/2018 vê phát triển sản xuất cây mơ trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: kh1710.signed.pdf

Admin