Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 2732 UBND TINH BAC KAN.pdf

Admin