Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh hại cây bí xanh thơm

( Cập nhật lúc: 19/02/2021  )

Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm bí xanh thơm trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Văn bản số 67/TT&BVTV đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Pác Nặm, Bạch Thông, Na Rì; phòng kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát diện tích trồng bí xanh thơm và hướng dẫn người dân các kỹ thuật chăm sóc; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, xác định chính xác thời điểm phát sinh, gây hại của các loại sâu, bệnh hại chính để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ như bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh sương mai, bệnh thối cổ rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa…. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn về đặc điểm nhận biết, biện pháp phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính trên cây bí xanh thơm cho người dân theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. (Gửi kèm Hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh hại cây bí xanh thơm)

Tải về tại đây: HUONG DAN PHONG TRU SAU HAI BI.doc

Hồng Chiêm (Tổng hợp)