Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cơ sở nuôi ong mật đảm bảo an toàn thực phẩm

( Cập nhật lúc: 05/08/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công văn số 1026/TY-TYCĐ ngày 07/6/2019 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: HUONG DAN KY THUAT NUOI ONG MAT.pdf

Admin