Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

( Cập nhật lúc: 27/12/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: CHI THI CUA BNN TO CHUC TET NGUYEN DAN 2020.pdf

Admin