Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/12/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 387/QĐ-SNN ngày 22/12/2022 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

QD 387.pdf

Biểu công khai DTNS năm 2023.xls

Admin