Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/06/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn đo đạc, trích lập bản đồ khu vực Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và Vườn ươm Nà Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Dự toán Thẩm định giá trị tài sản vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và Trại giống cây trồng Cao Kỳ, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu.pdf

Admin