Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/09/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 (theo file đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 02093.810.983 để được hướng dẫn và giải đáp.

Tải về tại đây:

THONG BAO SO 79.pdf

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021.zip

Amin