Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022)

( Cập nhật lúc: 13/03/2023  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 63/QĐ-SNN ngày 13/3/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:

Chi tiết tại đây:

QD 63 SNN 2023.pdf

DS thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức 2023 SNN.xls

Admin