Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội

( Cập nhật lúc: 06/09/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KE HOACH 513 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin
Sign In