Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/07/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: NGHI QUYET 08.2019.NQ.HĐND.pdf

Admin