Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022

( Cập nhật lúc: 31/08/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 như sau:

Tải về tại đây: 

QĐ 269 SNN.pdf

BIEU KEM THEO QD 269.pdf

Admin