Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/09/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2), cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1528 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin
Sign In