Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/09/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2), cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1528 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin

Tin bài mới:


Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 09/08/2019)

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh một số tiêu chí Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 04/07/2019)

Đăng tải Quyết định ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 26/06/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 21/06/2019)

Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 19/06/2019)

xin ý kiến Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết HĐND phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.( 15/05/2019)

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 năm 2019( 18/04/2019)

Đề nghị góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/04/2019)

Xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh( 22/01/2019)

Sign In