Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 1)

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019. Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức năm 2019 đối với các môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ, Tin học, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

1. Danh mục tài liệu: THONG BAO SO 77 CUA HĐTTVC SONN.pdf

2.  KIEN THUC CHUNG.rar

3. TIN HOC.rar

 

Admin