Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 1)

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019. Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức năm 2019 đối với các môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ, Tin học, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

1. Danh mục tài liệu: THONG BAO SO 77 CUA HĐTTVC SONN.pdf

2.  KIEN THUC CHUNG.rar

3. TIN HOC.rar

 

Admin

Tin bài mới:


Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 2)( 03/10/2019)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)( 11/09/2019)

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội ( 06/09/2019)

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn( 05/09/2019)

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 09/08/2019)

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh một số tiêu chí Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 04/07/2019)

Đăng tải Quyết định ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 26/06/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 21/06/2019)

Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 19/06/2019)

Sign In