Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 2)

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019. Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức năm 2019 đối với các môn thi Chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

1. THONG BAO SO 77 CUA HĐTTVC SONN.pdf

2. chuyen nganh thuy lơi.rar

3. thu y.rar

4. TRONG TROT.rar

 

 

Admin
Sign In