Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi (vòng 1) Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/10/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 57/TB-HĐTDVC ngày 30/6/2021 của Hội dồng tuyển dụng viên chức về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội Hội dồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021.

Ngày 02/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi tuyển, Hội dồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi (vòng 1) môn thi kiến thức chung, môn thi tin học và môn thi tiếng anh kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 (có biểu tổng hợp kết quả thi gửi kèm).

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo bài thi:

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) đến 16h30’ ngày 21/10/2021. Hội đồng thi chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi; Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính).

- Phí phúc khảo bài thi: Thí sinh đề nghị phúc khảo nộp 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí phúc khảo nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho các thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên quan đến phúc khảo bài thi đề nghị liên hệ trực tiếp Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại 02093.810.983 để được hướng dẫn./.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY:

THONG BAO DIEM THI VONG 1.pdf

BIEU DIEM THI VONG 1.xls

Admin