Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/09/2021  )

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư­ số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-SNN ngày 19/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ biên bản họp ngày 24/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung sau:

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021, gồm 81 thí sinh (Có danh sách chi tiết gửi kèm).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi:

2.1. Thời gian tổ chức thi:

- Vòng 1: 01 ngày (ngày 02/10/2021).

+ Buổi sáng: Thi môn Kiến thức chung (thời gian thi 60 phút). Thí sinh có mặt từ 07 giờ 00 phút để thực hiện thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

+ Buổi chiều: Thi môn Tin học và môn Tiếng Anh (thời gian thi mỗi môn 30 phút). Thí sinh có mặt từ 13 giờ 30 phút để thực hiện thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

- Vòng 2: Ngày 31/10/2021, thi môn chuyên ngành (thời gian thi 180 phút). Thí sinh có mặt từ 07 giờ 30 phút để thực hiện thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

2.2. Địa điểm tổ chức thi: Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2.3. Hình thức thi:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Vòng 2: Thi viết.

3. Lệ phí dự thi:

3.1. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại điều 4, Thông tư­ số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: Mức thu phí tuyển dụng kỳ thi tuyển dưới 100 thí sinh dự thi, mỗi thí sinh dự thi nộp 500.000đ/lần.

3.2. Thời gian và địa điểm thu lệ phí:

- Thời gian: Từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 24/9/2021.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Hình thức: Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 39510000398800, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chủ tài khoản: Thăng Thị Hương, nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên người nộp + LE PHI THI TUYEN.

4. Về thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định, đề nghị các thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) và các yêu cầu theo Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 14/8/2021; Công văn số 5517/UBND-VXNV ngày 21/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ 00 giờ ngày 22/8/2021 (gửi kèm Thông báo này).

* Lưu ý:

- Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ thùy thân hợp pháp khác.

- Đề nghị thí sinh nắm rõ số báo danh và phòng thi của mình theo danh sách triệu tập gửi kèm Thông báo này, thực hiện dãn cách trong quá trình di chuyển đến phòng thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức kỳ thi để tránh tình trạng tập trung đông người tại nơi niêm yết số báo danh và phòng thi tại địa điểm diễn ra kỳ thi.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ động ôn tập và dự thi.

Tải về tại đây:

THONG BAO TRIEU TAP THI SINH.pdf

DANH SACH TRIEU TAP THI SINH THI VIEN CHUC.xls

Tải về văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Phòng chống dịch covid của UBND tỉnh Bắc Kạn:

VB 5517 CUA UBND TINH BK.pdf

VB 5308 CUA UBND TINH BK.pdf

 

Admin