Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Khoản 3 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

( Cập nhật lúc: 04/10/2019  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg. Để thực hiện đúng trình tự, thủ tục của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương đóng góp ý kiến cho dự thảo hồ sơ xây dựng Quyết định quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: XIN Y KIEN GOP Y DU THAO.rar

Admin

Tin bài mới:


Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 1)( 03/10/2019)

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 2)( 03/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ THÁNG 9( 20/09/2019)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp( 19/09/2019)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)( 11/09/2019)

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội ( 06/09/2019)

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn( 05/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ THÁNG 8( 22/08/2019)

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 09/08/2019)

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Sign In