Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo việc tái đàn trong chăn nuôi lợn

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn lợn thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh. Ngày 03/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản số 11/SNN-CNTY về việc chỉ đạo thực hiện tái đàn trong chăn nuôi lợn.

 Chăn nuôi lợn tại HTX Khiên Giang, huyện Bạch Thông (Ảnh minh họa)

Theo đó, văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung phát triển chăn nuôi lợn theo văn bản hướng dẫn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống bệnh DTLCP. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức triển khai hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nuôi tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động xây dựng nội dung kiểm tra, hướng dẫn, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.


Hồng Chiêm