Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tái đàn trong chăn nuôi lợn

( Cập nhật lúc: 24/12/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: CV CHI DAO TAI DAN TRONG CHAN NUOI.pdf

Admin