Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018 và Kế hoạch trọng tâm năm 2019

( Cập nhật lúc: 11/12/2018  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải báo cáo số 348/BC-SNN ngày 11/12/2018 báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018 và kế hoạch trọng tâm năm 2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: BC CONG TAC QLCL 2018 KE HOACH 2019.rar

Admin