Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản được cấp chứng nhận ATTP

( Cập nhật lúc: 17/04/2018  )

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

Tải về tại đây:   ATTP.pdf

admin