Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn

( Cập nhật lúc: 13/07/2017  )

Nhằm từng bước nâng cao hiệu lực Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Tải về tại đây:

                                        

admin