Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/10/2019  )

Thực hiện theo quy định tại khoản 10, Điều 12, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD 1975 HO BAN CHANG.pdf

Admin
Sign In